جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17167 تأثیر اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد 1399/06/24
15400-10 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم - فصول هشتم تا دهم) (ویرایش اول) 1398/11/06
15400-9 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم ـ فصول چهارم تا هفتم) 1398/10/23
15400-8 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» شور دوم (فصول اول تا سوم) 1398/10/02
15400-6 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم ـ فصول چهارم تا هفتم) ویرایش اول 1398/07/13
15400-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» شور دوم (فصول اول تا سوم) 1398/07/02
16423 درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7. بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات) 1398/02/14
15615 درباره مالیات بر ارزش افزوده 2. بررسی وجوه تمایز لایحه مالیات بر ارزش افزوده با قانون فعلی و تبیین اصلاحات اساسی آن 1396/09/28
15614 درباره مالیات بر ارزش افزوده 5. تاریخ تعلق مالیات 1396/09/26
15616 درباره مالیات بر ارزش افزوده 1. مالیات بر ارزش افزوده و تفاوت آن با مالیات بر فروش در حلقه آخر 1396/09/22