جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17122 گزارش بررسی قوانین و مقررات ایمنی زیستی ایران و کشورهای منتخب از قاره آمریکا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه (۲) 1399/04/11
17106 واحدهای آب شیرین کن 3. مطالعه تطبیقی تخلیه پساب گرم و شور واحدهای آب شیرین کن به آب خلیج فارس 1399/04/07
17087 خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی 1399/03/19
17048 الزامات تحقق گام دوم انقلاب 7. بخش محیط زیست 1399/02/23
16968 بررسی آثار زیست محیطی ناشی از مالچ پاشی در منطقه بیت کوصر 1399/01/26
16801 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 20. بخش محیط زیست 1398/10/04
16720 بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست 1398/08/27
16533 بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی 1398/04/25
16437 اهمیت تخصیص اعتبار برای مقابله با گردوغبار با وجود بارندگی ها در سال 1398 1398/02/29
16435 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 2. از دیدگاه زیست محیطی 1398/02/28