جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17471 شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی 1400/01/24
17143 ضرورت ایجاد نظام هماهنگ و به روزرسانی استانداردهای رده بندی منابع و ذخایر معدنی ایران 1399/04/28
17132 درباره جهش تولید: 4. بررسی ظرفیت های معادن و صنایع معدنی کشور برای تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی در حوزه تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات پرکاربرد 1399/04/21
17119 چالش های ایمنی معادن در ایران 1. نقش فناوری های نوین در ارتقای ایمنی معادن 1399/04/14
17023 فرصت های تحولی فناوری زنجیره بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی (چالش های عملیاتی و سیاستی توسعه آن در ایران) 1399/02/15
16867 بررسی و تحلیل تصدی گری دولت در معادن ایران 1398/11/01
16777 ارزیابی عملکرد سامانه های الکترونیکی و الزامات هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران 1398/09/27
16759 ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در ایران 1398/09/23
16735 گزارش تحولات بین المللی و داخلی در حوزه معادن و صنایع معدنی در سه ماهه دوم سال 1398 (فصل تابستان) (22 June – 22 September 2019) 1398/09/09
16608 بررسی وضعیت منابع معدنی و چالش های صنعت سرب و روی ایران 1398/07/01