جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17247 خبرنامه تحولات انرژی (3) دوره یازدهم (پیش بینی وضعیت بازار نفت و گاز جهان در شرایط شیوع موج دوم کرونا) 1399/08/26
17148 خبرنامه تحولات انرژی (2) دوره یازدهم (ویژه سناریوهای پیش روی بازار انرژی در بحران کرونا) 1399/05/04
17036 خبرنامه تحولات انرژی (38) دوره دهم (نگاهی بر پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کوید 19 و سناریوهای بازارهای جهانی انرژی در دوران پساکرونا) 1399/02/21
16514 هوش مصنوعی در جهان (5) (جمهوری هند) 1398/04/17
16465 خبرنامه تحولات انرژی (24) دوره دهم 1398/03/13
16428 خبرنامه تحولات انرژی (23) دوره دهم 1398/02/21
15859 خبرنامه تحولات انرژی (16) دوره دهم 1397/02/31
15806 خبرنامه تحولات انرژی (15) دوره دهم 1396/12/26
15582 خبرنامه تحولات انرژی (11) دوره دهم 1396/09/22
15463 خبرنامه تحولات انرژی (9) دوره دهم 1396/05/15