جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17176 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأمین کالاهای اساسی» (اصلاح قانون بودجه سال 1399 کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی) (ویرایش اول) 1399/07/07
17311 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی» 1399/06/10
16929 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی 1398/12/14
16151 تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1397/08/26
14780 درباره سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 10. مروری بر مهمترین الزامات و بایسته های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه 1395/01/23