جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14844 از مقرراتگذاری دست وپاگیر به سوی مقرراتگذاری هوشمند: ساده سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 1395/02/26
14650 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 (ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/11/05
13943 گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 16/11/1390) 1393/09/17
13944 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام «کسب و کار» بانک جهانی 7. نماگر اخذ انشعاب برق 1393/07/29
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13756 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1392 ارزیابی 283 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/04/09
13701 هفت داستان درباره حقوق مالکیت و حاکمیت قانون 1393/03/12
13692 حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند 1393/03/12
13685 اجرای پنجره واحد تجاری در سنگاپور، کلمبیا و آذربایجان 1393/03/10
13655 ارزیابی کیفیت دادگاه: جنجال یا روند جهانی؟ 1393/02/27