جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1581746 کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین نامه تصویب شد
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581724 تصویب قانون شفافیت مقدمه تدوین شناسنامه اقتصادی- اجتماعی شهروندان
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581682 تاخیر در بررسی لوایح قضایی چه تبعاتی به همراه دارد؟
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581640 لزوم احیای نهضت آموزشی
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581988 مرکز پژوهش ها مغز متفکر و رصدخانه مجلس است
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581998 ایجاد شبکه تعامل نخبگان، مهم ترین برنامه مرکز پژوهش ها خواهد بود
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581992 مرکز پژوهش ها قابل جایگزینی نیست
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581616 جمهوری اسلامی همواره حامی ملت های مظلوم در یمن، فلسطین، بحرین
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581938 آیین تکریم دکتر قاسمی و معارفه دکتر زاکانی
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1581594 مهم ترین وظیفه حاکمیت، حمایت از نخبگان و سرمایه های ملی
تاریخ انتشار: 1399/05/14