جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1637157 امضای تفاهمنامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و دانشگاه عالی دفاع ملی
تاریخ انتشار: 1399/11/08
1637124 مرکز پژوهش های مجلس و دانشگاه عالی دفاع ملی تفاهمنامه همکاری امضا کردند
تاریخ انتشار: 1399/11/08
1637169 افزایش تعامل و همکاری قوای سه گانه برای حل مشکلات ضروری است
تاریخ انتشار: 1399/11/08
1637045 موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/06
1637043 موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: 1399/11/06
1637042 بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1400
تاریخ انتشار: 1399/11/06
1637040 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۵۱. بودجه مصارف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ انتشار: 1399/11/06
1636986 اصلاح طرح جهش تولید و تأمین مسکن با ۱۴ پیشنهاد مرکز پژوهش ها
تاریخ انتشار: 1399/11/05
1636901 مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر
تاریخ انتشار: 1399/11/04
1636848 تهمت نزنید؛ مجلس نه قیمت ارز تعیین کرده، نه سقف برای فروش نفت/ غل و زنجیر بروکراسی همه جا بر دست و پای مردم است
تاریخ انتشار: 1399/11/04