جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1371189 شکل گیری دو تحول در سیاست خارجی
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1371105 احتمال تصویب "دو دوازدهم" بودجه 99
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1371061 تخصیص ۵ درصدی یارانه مطبوعات در سال ۹۸ خبر داد
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1371017 دور زدن تحریم های پزشکی با تقویت و حمایت از بخش خصوصی
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370973 یک درصد از مالیات های مستقیم صرف اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می شود
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370929 ارجاع ماده افزایش درآمد شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370885 اختصاص درآمدهای حاصل از ثبت بارنامه برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرها
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370421 مشکل افغانستان در برابر قدرت های بزرگ
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370377 دشمنان منطقه به دنبال تسری دادن درگیری ها از کشوری به کشور دیگر هستند
تاریخ انتشار: 1398/09/18
1370333 قانونگذاری وظیفه ذاتی مجلس است
تاریخ انتشار: 1398/09/18