جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1489379 مخالفت با سه فوریت طرح تعطیلی کشور برای یک ماه
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1488527 بهترین شیوه برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1489689 موضوع نخست در تهیه گزارش های مرکز پژوهش ها شیوع شناسی است
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1488361 ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1488179 اگر یک ماه با قدرت ، عالمانه و با مشارکت همه مردم عمل کنیم ویروس کرونا را می توان زمین گیر کرد
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1488157 در کنار حافظه محوری به مهارت آموزی دانش آموزان هم توجه کنیم
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1487935 تشکر از زحمات آموزش و پرورش برای عدم توقف آموزش
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1487853 آثار ویروس کرونا از سلامت تا شرایط اقتصادی مردم
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1487811 تشکیل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
تاریخ انتشار: 1399/01/19
1487789 آموزش و پرورش تا آخر فروردین تاریخ پایان سال تحصیلی را اعلام می کند
تاریخ انتشار: 1399/01/19