جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1532064 درباره مقابله با شیوع کرونا (46) ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان و کسب وکارهای فناور
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532040 ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان در مقابله با کرونا
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532016 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (45) ویروس کرونا و آموزش عالی: ملاحظات سال تحصیلی 1400-1399
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1533040 استفاده از ابزار نظارتی باید منصفانه باشد
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1531828 بررسی اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر صنعت برق
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1531872 درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۴) بررسی اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش اثرات منفی
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532106 حرکت صنعت ماشین سازی کره ‏جنوبی از جامعه‏ سنتی به جامعه مدرن
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532130 صنعت ماشین سازی کره ‏جنوبی؛ حرکت از جامعه‏ سنتی به سوی جامعه مدرن
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532950 مجلس یازدهم در سال جهش تولید، موجب تولید آرامش، امنیت و رفاه برای مردم
تاریخ انتشار: 1399/03/07
1532936 برنامه های اقتصادی در اولویت کاری مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: 1399/03/07