جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1636482 طرح جامع مدیریت شهری و روستایی باید الگوی مهاجرت را معکوس کند
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636476 بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال 1400
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636474 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 29. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636467 بودجه نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر در سال 1400
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636461 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۴. بودجه نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر
تاریخ انتشار: 1399/10/24
1636437 نشست ارائه سند ملی آمایش سرزمین برگزار شد
تاریخ انتشار: 1399/10/23
1636433 نشست ارائه سند ملی آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: 1399/10/23
1636380 ضرورت اتخاذ طرح های تشویقی برای جذب نقدینگی و سرمایه های داخلی
تاریخ انتشار: 1399/10/23
1636379 اصلاح نظام بودجه ریزی تنها راهکار کاهش محرومیت در مناطق محروم است
تاریخ انتشار: 1399/10/23
1636378 بررسی قصور دستگاه ها در آلودگی هوا
تاریخ انتشار: 1399/10/23