نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1019233 تاریخ انتشار: 1396/03/02 17:34
طاهرخانی:

اجرای موفق طرح پابند الکترونیک مستلزم ایجاد زیرساخت های ارتباطی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اغلب زندانیان در کشور به دلیل جرایم ساده به زندان می روند که می توان در قالب پابندهای الکترونیک، آنها را محدود کرده و از طرفی آزادی های وی را نیز حفظ کرد.

 خانه ملت؛ بهمن طاهرخانی درباره اجرایی شدن طرح پابند الکترونیک برای زندانیان، افزود: سیاست کاهش جمعیت زندانیان برنامه ای جهانی بوده و همه کشورها آن را اجرا می کنند زیرا بسیاری از جرایم وجود دارند که نیازی به مجازات زندان و حبس ندارد لذا ایران نیز به عنوان کشوری اسلامی باید به دنبال این موضوع بوده و همسویی با جهان داشته باشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی نمی توان محکومان را به حال خود رها کرد و گاهی فشار و شدت مجازات هم متناسب با شخصیت انسانی و اجتماعی افراد وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با مثبت ارزیابی کردن طرح پابندهای الکترونیک برای برخی از زندانیان، تصریح کرد: از بهترین راه ها آن است که با استفاده از پابندهای الکترونیک افراد تحت کنترل باشند و از سویی آزادی های حقوق شهروندی وی نیز محدود نشود و در عین حال که مجازات خود را تحمل می کند و از یکسری آزادی هایی نیز برخوردار شود.

طاهرخانی تاکید کرد: برای اجرای موفق طرح پابندهای الکترونیک باید زیرساخت های اجرای آن نیز فراهم باشد زیرا در صورت عدم زیرساخت های مناسب ممکن است طرح مذکور با شکست مواجه شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه چه کسانی مشمول طرح پابند الکترونیک خواهند شد، گفت: در این طرح کسانی را که مرتکب جرایم خطرناک یا جرایم درجه یک هستند را شامل نمی شود زیرا برخی افراد به علت ارتکاب به جرایم خطرناک محکوم به اعدام یا حبس ابد و حبس طولانی هستند لذا این طرح را نمی توان برای آنها عملیاتی کرد اما واقعیت آن است که اغلب زندانیان در کشور به دلیل جرایم ساده به زندان می روند که می توان در قالب پابندهای الکترونیک، آنها را محدود کرده و از طرفی آزادی های وی را نیز حفظ کرد./

برچسب ها: اخبار برگزیده، زندان ها، زندانیان

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد