نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1030706 تاریخ انتشار: 1396/05/30 13:23
حسنی جویباری تاکید کرد:

خودکفایی برنج طی یکسال امکان پذیر است

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه خودکفایی برنج طی یکسال امکان پذیر است،گفت:اگر وزارت کشاورزی خواهان حذف واردات برنج است باید بذر پر محصول را با نرخ منطقی در اختیار کشاورزان بگذارد.

 خانه ملت؛ محمدصادق حسنی جویباری درباره وضعیت تولید برنج درکشور،گفت : برای ترغیب کشاورزان به تولید برنج های پرمحصول تنها در اختیارگذاشتن بذرپر محصول نمی تواندکارساز باشد بلکه دولت بایدبه عنوان چترحمایتی، خرید تضمینی برنج ایرانی را نیزدر دستورکار قراردهد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختلاف نرخ برنج هاشمی تا برنج های پرمحصول بطورتقریبی 45درصد است،تصریح کرد:کیفیت و قیمت برنج هاشمی بالاتر از برنج های پر محصول است اما برای خودکفایی برنج چاره ای جز توسعه کشت برنج های پرمحصول نداریم.

حسنی جویباری افزود: اختلاف نرخ میان برنج درجه یک هاشمی را با برنج پرمحصول را وزارت کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم کننده بازار می تواند با برنامه ریزی اقتصادی برطرف کند و این درحالی است که با افزایش کشت برنج های پرمحصول بطورحتم بازاربرنج ازنظر تولید به اشباع می رسد بنابراین وزارت کشاورزی به عنوان حامی کشاورزان باید با تعیین نرخ خرید تضمینی بهینه، بازار مطمئن فروش برایکشاورزان ایجاد کند تا شاهد ماندن محصول برروی دست کشاورزان نباشیم .

وی ادامه داد: افرادی که با استفاده از رانت برنج وارد می کنند، علاقه ندارند تا ما در عرصه تولید برنج به خودکفایی برسیم و از همین رو دستگاه های تولیدی خارجی وجود دارند که از ترکیب آرد ،مواد شیمیایی ویکسری مواد اولیه برنج ،برنج بدون کیفیت خارجی را آماده ورود به بازار می کنند بنابراین باید در این راستا اقدامات نظارتی بالقوه ای تدارک دیده شود.

عضوکمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه خودکفایی برنج طی یکسال امکان پذیر است، یادآور شد :کلید خودکفایی برنج بذر پرمحصول است و اگر وزارت کشاورزی خواهان حذف واردات در این عرصه است باید بذر پرمحصول را با نرخ منطقی به کشاورزان واگذار کند./


 

برچسب ها: اخبار برگزیده، برنج، برنج کاران، تجارت برنج

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد