نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1035702 تاریخ انتشار: 1396/08/09 14:33
اکبری با تشریح نشست کمیسیون کشاورزی مجلس:

طرح جامع توسعه روستایی مدیریت یکپارچه این مناطق را دنبال می کند

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح جامع توسعه روستایی مدیریت یکپارچه این مناطق را دنبال می کند.

 خانه ملت؛ علی اکبری با اشاره به نشست امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت: بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور در دستور کار کمیسیون قرار داشت و از آنجایی که موضوع مهمی است بحث و گفت‌وگو بر روی تک تک بندها و ماده های این طرح طولانی می شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسات گذشته ماده یک به همراه بندهای آنها به تصویب اعضای کمیسیون رسیده بود دراین نشست 4 ساعته به ماده 2 و بندهای آن ورود کردیم و بعد از بحث و بررسی ها این ماده نیز به تصویب کمیسیون رسید.

نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص ماده مهم این طرح گرفت: همه بندهای طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور مهم است بنابراین نمی توان اهمیت طرح مذکور را در مواد مختلف جستجو کرد.

وی درباره طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور بیان داشت: این طرح در شش بخش تنظیم شده و 39 ماده دارد که بررسی و نهایی شدن آن زمان بر خواهد بود و نمی توان برآورد دقیقا از اتمام و ارسال آن به صحن علنی داشت.

اکبری در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: این طرح در واقع مدیریت یکپارچه امور روستای و توسعه فعالیت و برنامه هایی کاری حوزه روستایی را دنبال می کند تا دستگاه هایی که متفرقه در این زمینه فعالیت می کند متمرکز می شوند، این هماهنگی در سطوح عالی، استانی، شهرستانی و دهستانی انجام می شود که درهرکدام متناسب با ظرفیت های موجود ساختارهای متفاوت خواهند داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور زمان بر است، گفت: هر بند و ماده این طرح بین اعضای کمیسیون و نمایندگان اجرایی چالش برانگیر است و نیاز به بررسی کارشناسی دارد تا به جمع بندی نهایی دستیابیم./

برچسب ها: اخبار برگزیده، توسعه روستایی، توسعه روستایی و عشایری، طرح ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد