نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1041024 تاریخ انتشار: 1396/10/10 16:15
مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

محورهای بازنگری در آمارنامه های انرژی ایران

در چارچوب سلسله گزارش این پیرامون آسیب شناسی نظام آماری کشور ، مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی محورهای بازنگری در آمارنامه های انرژی را تبیین کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در قرن بیست ویکم تأمین پایدار، امن و مقرون به صرفه انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است و استفاده کارآ از منابع انرژی لازمه دستیابی به توسعه پایدار است،افزود: درحال حاضر ایران یکی از 10 کشور نخست با بیشترین میزان تولید و مصرف انرژی است و با اینحال طی 30 سال گذشته عزم جدی برای تهیه آمارهای تفصیلی انرژی در بخشهای تقاضا صورت نگرفته و این ضعف موجب شده است که امکان ارزیابی اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه شواهد مناسب و کافی در مورد اقدامات صورت گرفته موجود نباشد.

در این گزارش با توجه به اهمیت انرژی در توسعه پایدار، تأکید بر کاهش شدت و مصرف انرژی در برنامه ششم توسعه و تعهدات بین المللی ایران در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای، نارساییهای آمارنامه های انرژی کشور در این زمینه بررسی شد. با توجه به توصیه های بین المللی و ازجمله تأکید دفتر آمار سازمان ملل متحد( UNSD) بر توجه و اقدام در موضوعات نظام آمارهای ثبتی، انقلاب اطلاعاتی و موضوع مهم BIG DATA که شامل اطلاعات آماری انرژی نیز میباشد، ضرورت اصلاح وبازنگری اساسی در شکل و محتوای آمارنامه های انرژی کشور ضرورت دارد.نتایج این گزارش گویای این واقعیت است که به طور کلی ضعف در چارچوب و کاربر نبودن ترازنامه های انرژی کشور بخش مهمی از مشکلات فعلی این آمارنامه ها را تشکیل میدهند. مرکز پژوهش ها در ادامه برخی از این نارسایی ها را تبیین کرده است

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها: اخبار ویژه، انرژی

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد