نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1139715 تاریخ انتشار: 1398/02/23 07:34
میرزایی نیکو مطرح کرد؛

دلسوزان نظام همدل و یک صدا با تاکتیک معین، از اقتدار مسلم مردم دفاع کنند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه سناریوی ترامپیست امروز به سطح تک تک افراد کشیده شده است، گفت: امروز وقت آن رسیده دلسوزان نظام همدل و یک صدا با تاکتیک معین، از اقتدار مسلم مردم دفاع کنند و خواسته آن ها را در نظر داشته باشند.

 خانه ملت؛ قاسم میرزایی نیکو در نشست علنی یکشنبه (22 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سناریوی ترامپیست امروز به سطح تک تک افراد کشیده شده است، گفت: رسانه ها نیز از جنگ، مذاکره، بستن تنگه و این چیزها می گویند لذا امروز وقت آن رسیده دلسوزان نظام همدل و یک صدا با تاکتیک معین، از اقتدار مسلم مردم دفاع کنند و خواسته آن ها را در نظر داشته باشند.

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با تذکر به متولیان کشوری و شهرستان دماوند، افزود: به داد ساخت و سازهای غیرقانونی برسید، تا کی می خواهید کشور را اینگونه اداره کنید، در روستاهای دماوند نورچشمی، قوی و ضعیف را از هم تفکیک نکنید و از اموال مردم حفاظت کنید.

وی همچنین با تذکر به وزیر کشور با بیان اینکه پس از حوادث سیل مشکلات متعددی برای مردم دماوند ایجاد شده است، گفت: جناب آقای رحمانی متاسفانه برای سرزمین مادری ام هرآنچه رود شما باید مقابل مردم بایستید و پاسخگو باشید.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس همچنین با تذکر به مسئولان وزارت نیرو، ادامه داد: حل و فصل دعوای آب منطقه و آبفای روستایی و آبفای شهری و چند دستگاه موازی تا کی قرار است ادامه پیدا کند و تا کی قرار است اینگونه به مسائل رسیدگی کنیم.

میرزایی نیکو با یادآوری یک سال دوندگی برای تامین آب شرب شهرستان دماوند و روستاها، گفت: با این وجود در گیر و دار بروکراسی اداری سرگردانیم، این درحالی است که مشکلات اینچنینی دیگر ربطی به تحریم ندارد هرچند که متوجه شدم آقای اردکانیان در این خصوص تصمیماتی گرفته است.

وی همچنین با تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، مطرح کرد: تصمیم گیری در مسئله مهم آبیاری تحت فشار را به شهرستان بسپارید تا کشاورزان ماه ها منتظر نمانند و اینکه هنوز زمین دامداری در روستای شهرستان دماوند علیرغم دستور جنابعالی نهایی نشده است که باید به جناب آقای آقایی آفرین گفت./

پایان پیام 

برچسب ها: آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم اقتصادی، تروریست ها

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد