نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1182778 تاریخ انتشار: 1398/04/25 08:42
کاظمی مطرح کرد؛

اولویت پرونده های کمیسیون اصل ۹۰

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید به دنبال آن هستیم تا رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ در اولویت قوه قضاییه قرار گیرد.

 خانه ملت؛  محمد کاظمی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه عنوان کرده گزارش های تحقیق و تفحص مجلس به نحوی تهیه شود که محکمه پسند باشد، گفت: نمایندگانی که عضو کمیسیون اصل 90 مجلس حضور دارند، تحصیلکرده های حقوق هستند بنابراین پرونده هایی که از این کمیسیون به قوه قضاییه ارسال می شود، محکمه پسند است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در شرایطی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس قاضی بوده و باقی اعضا حقوقدان هستند، گزارش ها این کمیسیون به نحوی تهیه می شود که اگر به آنها ورود قضایی شود قابلیت رسیدگی دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال پرونده های تخلف و تحقیق و تفحص های مجلس در نوبت طولانی رسیدگی در قوه قضاییه قرار می گیرند.

قوه قضاییه گزارش های کمیسیون اصل 90 را با اولویت رسیدگی کند و اگر نقصی در گزارش اولیه وجود دارد با مکاتبه و
مراجعه برطرف کند.

زمان رسیدگی به گزارش های مجلس طولانی می شود

وی اظهار داشت: از آنجایی که در قوه قضاییه پرونده های زیاد وجود دارد، معمولا زمان رسیدگی به گزارش های مجلس طولانی می شود، در نظر داریم با رئیس قوه قضاییه صحبتی داشته باشیم که گزارش های کمیسیون اصل 90 را با اولویت رسیدگی کنند و اگر نقصی در گزارش اولیه وجود دارد با مکاتبه و مراجعه برطرف کنند.

کاظمی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه نقص سایر گزارش های تحقیق و تفحص عنوان شود، گفت: اگر اشکالی در گزارش تحقیق و تفحص های کمیسیون های دیگر مجلس وجود دارد باید با مکاتبه برطرف شود، چرا که ممکن است در گزارشی خروج مدیری از حیطه اختیاراتش مطرح باشد که قابل بررسی و از نظر بنده قابل استناد است.

وی تاکید کرد: بعضا گزارش هایی که نیروی انتظامی از تخلفات تهیه می کند، نیز کامل نیست، قاضی با تحقیق، پیگیری، احضار و دستور گزارش ها تکمیل می کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: بنابراین گزارش های نظارتی مجلس ایرادی ندارد و قابل استناد است با این حال اگر نقصی دارد قاضی باید با مکاتبه با مجلس مسئله را رفع کند./
 

برچسب ها: آیین نامه داخلی مجلس، اخبار برگزیده، انتخابات

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد