نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1228670 تاریخ انتشار: 1398/05/19 23:07
گرمابی مطرح کرد ؛

مزایای بها دادن به زنجیره تکمیلی فرآوری تولید در حوزه کشاورزی

نماینده مردم در مجلس دهم بابیان اینکه تامین امنیت غذایی کشور با خالی شدن روستاها از سکنه مشهود است،گفت: شرط اساسی برای ماندگاری روستاییان ، بها دادن به زنجیره تکمیلی فرآوری تولید در حوزه کشاورزی است.

 خانه ملت ؛ حمید گرمابی درباره اهمیت اقتصاد روستایی در حوزه اشتغال پایدار،گفت: جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها نیازمند برنامه ریزی اشتغال محور و پایدار است و این در حالی است که بهترین راهکار برای بهبود وضیعت اقتصاد روستایی، سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال در روستاهای کشور است تا به نوعی بتوان از ظرفیت های اقتصادی و روستایی کشور در جهت توسعه تولید در کشور بهره گرفت.

کاهش جمعیت روستاها موقعیت استراتژیک غذایی کشور را با چالش روبرو میکند

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش جمعیت روستاها موقعیت استراتژیک غذایی کشور را با چالش روبرو میکند تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های داخلی روستاها با استفاده از مهارت روستاییان بومی راهکاری مولد برای ایجاد فرصتهای اشتغال مولد است.

گرمابی افزود: توسعه صنایع تبدیلی روستایی در حوزه تولید و اشتغال راهکاری کارآمد است تا بتوان اقتصاد روستایی را تقویت کرد و از همین رو برای ایجاد درآمد زایی در حوزه اقتصاد روستایی می بایست محصولات کشاورزی را با نظم صادراتی به کشورهای خواهان محصولات ایرانی صادر کرد تا بتوان درآمد ارزی بهینه اقتصادی برای کشورمان رقم زد.

افزایش جمعیت روستانشینی مساوی با سرعت گرفتن توسعه اقتصاد داخلی

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس بابیان اینکه روستاهای کشور از نظر پاسداری استراتژیک و تامین امنیت غذایی نباید خالی ازسکنه شوند یادآورشد: افزایش جمعیت روستانشینی مساوی با سرعت گرفتن توسعه اقتصاد داخلی است.

برچسب ها: اخبار برگزیده، استقرار امنیت غذایی پایدار، اقتصاد روستا، امنیت غذایی، بررسی وضعیت روستاها در ایران، تامین امنیت غذایی، تعاونی تولید روستایی، سبد غذایی، سبد غذایی خانوارها

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد