نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1309854 تاریخ انتشار: 1398/07/17 09:00
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی عملکرد رأی‌گیری الکترونیکی در ایران» آورده است : رأی‌گیری الکترونیکی در سال 1396 در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به ‌صورت محدود برگزار شد که نتایج آن در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش رأی‌گیری الکترونیکی معمولاً به دو صورت در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد: روش رأی‌گیری الکترونیکی از راه دور و روش متمرکز با استفاده از دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی. در انتخابات سال 1396 کشور، دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی به‌کار گرفته شده‌‌اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزاری این انتخابات نقاط ضعف و قوت متعددی را به دنبال داشت. در رابطه با نقاط قوت می‌توان به مواردی ازجمله: حذف خطای انسانی، افزایش دقت، کاهش تخلفات، تسریع در شمارش و تجمیع آرا و همچنین کاهش زمان رأی‌دهی در انتخابات با تعداد زیاد نامزدها اشاره نمود.

این گزارش می افزاید: البته اجرای اولین تجربه دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی در کشور بدون ضعف هم نبوده و لازم است با مرتفع کردن این کاستی‌ها و بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه، فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی و همچنین انتخابات الکترونیکی را در کشور به تکامل رساند و بدین منظور پیشنهادهایی در گزارش بیان شده است که از جمله آنها می توان به توجه بیشتر به الزامات امنیتی و کارکردی، قابلیت دسترسی همگانی،‌ارزیابی سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیکی متناظر با الزامات مختلف، طراحی پرسشنامه از رأی‌دهندگان و تیم اجرایی و تحلیل نتایج در بهبود فرآیندها، تعامل با پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی در امور فنی و همچنین اجتماعی،‌ به‌کارگیری سیستم ممیزی جامع، به‌ کارگیری فناوری‌هایی با اطمینان‌پذیری بالا، آموزش فراگیر در سطح جامعه، اعتمادسازی در جامعه و برگزاری پایلوت‌های متعدد و تحلیل نتایج و رفع مشکلات آنها اشاره نمود.
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد