نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1335870 تاریخ انتشار: 1398/08/11 12:52
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

زیر و بم مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز در گزارشی با عنوان « مفهوم قدرت هوشمند و نقش آن در سیاست جدید» آورده است : هدف اصلی گزارش حاضر پاسخگویی به این سؤال مهم است که قدرت هوشمند چیست، دارای چه جایگاهی در سیاست امروز است و الزام آن و نقش آن در تمدن نوین چیست؟

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یافته‌ها و نتایج این گزارش نشان‌دهنده این واقعیت است که در نظر اندیشمندان مختلف، قدرت دارای سه بعد سخت، نرم و هوشمند بوده و حرکت جریان قدرت از منابع سخت آن شامل اجبار، تهدید و استفاده از ابزارآلات نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت و استفاده از ابزارهای نرم مانند فرهنگ، ارزش‌های فرهنگی و سیاسی و مطلوبیت‌های سیاست خارجی و در نهایت استفاده راهبردی بهینه و مدیریتی از منابع قدرت و ترکیب هوشمندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدید علیه امنیت ملی یک کشور که از آن به قدرت هوشمند تعبیر می‌شود، بوده است.

این گزارش می افزاید : سرشت درحال تغییر سیاست بین‌المللی نیز، اشکال غیرملموس قدرت را مهمتر کرده است. همبستگی ملی، فرهنگ جهانی و نهادهای بین‌المللی، درحال کسب اهمیت بیشتری هستند. قدرت درحال عبور از کشور «غنی از سرمایه» به کشور «غنی از اطلاعات» است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح می کند که امروزه دولت‌ها و به‌خصوص کشورهای قدرتمند دریافته‌اند که برای ماندگاری در صحنه بین‌الملل و دستیابی به اهداف خود باید ورای استفاده از قدرت سخت به‌عنوان یک ابزار مهم بازدارندگی، ابزارها و منابع خود را در حوزه‌های قدرت نرم و هوشمند ارتقا داده و از طریق تولید جذابیت و با استفاده از قدرت اقناع دیگران را به سمت برآورده‌سازی اهداف خود ترغیب و جلب کنند.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها: مشارکت فعال هوشمندانه، هوشمند، کارت هوشمند

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد