نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 976175 تاریخ انتشار: 1395/04/18 13:15
سلیمانی:

عراق، بازاری مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی

نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس با بیان اینکه برخی از جوکاران طلب خود را از دولت دریافت نکرده اند، گفت: زمانی که دولت خرید تضمینی جو را قبول کرده است باید بهای جوکاران را پرداخت کند.

 خانه ملت؛ حسن سلیمانی درباره عدم پرداخت بهای جوکاران، تصریح کرد: عدم پرداخت بهای جوکاران پس از تحویل،برخی از کشاورزان را به بانک ها بدهکار می کند؛ زیرا برخی از جوکاران برای تولید از بانک ها تسهیلات اخذکرده اند.

نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزان در زمان تاخیر به بانک ها باید بهای دیرکرد پرداخت کنند؛ اما با عدم خرید دولت، بهای تاخیر به جوکاران پرداخت نمی کند،تصریح کرد:موضوعاتی از جمله آتش سوزی باید در بیمه کشاورزی نهادینه شود.

وی ادامه داد: دولت باید در راستای حمایت از صنعت کشاوزی علاوه برتقویت تولید داخلی،خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نیز در دستورکار قرار دهد؛بنابراین دولت بایدبرای تجهیز اراضی کشاورزی، توسعه صنعت بسته بندی و سروسامان دادن به اوضاع دامداری ها، تلاش های مضاعفی کند.

عراق بازاری مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی کرمانشاه

سلیمانی،تصریح کرد: بازار عراق در نزدیک کرمانشاه قرار دارد و ما می توانیم با برنامه ریزی اصولی بسیاری از محصولات کشاورزی کشورمان را به عراق صادر کنیم؛اما متاسفانه ما بیش از صادرات در این راستا واردات داریم.

وی بیان اینکه افزایش تولیدات حبوبات با توجه به شرایط آب و هوایی کرمانشاه در این منطقه به نحو مطلوب مهیا است، تصریح کرد:ما می‌توانیم با برنامه ریزی تولیدی بیش از گذشته صادرات حبوبات را از کرمانشاه عملیاتی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی از جوکاران هنوز طلب خود را از دولت دریافت نکرده اند، گفت: زمانی که دولت خرید تضمینی جو را قبول کرده است؛باید بهای جوکاران را پرداخت کند./

برچسب ها: اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دامداران، دامداری، دامداری و کشاورزی، عراق، کمیسیون برنامه و بودجه

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد