نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 992240 تاریخ انتشار: 1395/07/27 18:18
اسماعیلی در تشریح نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن:

ادامه بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت:در ادامه بررسی موادی از طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری تمامی موارد مرتبط با فعالیت های معدنی تابع قانون معادن کشور و اصلاحات بعدی آن شد.

  خانه ملت؛ داریوش اسماعیلی در تشریح نشست امروز (سه شنبه 27مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن گفت: ادامه بررسی موادی از طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده در نشست امروز کمیسیون مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده 10 طرح مذکور افزود: بر اساس این ماده وراث قانونی مجریان طرح های این قانون می توانند اجرای طرح را مجتمعا و یا با معرفی یکی از ورثه برای مدت باقیمانده با همان شرایط بر عهده گیرند در غیر این صورت برابر ماده(9) این قانون اقدام می شود.

اسماعیلی ادامه داد: بر اساس ماده 11 کلیه قراردادهایی که در گذشته و قبل از تصویب این قانون بین سازمان و مجریان منعقد شده تا پایان قرارداد به قوت خود باقی است و در صورت نیاز به تغییر قراردادها بر اساس این قانون کلیه مقررات و تعهدات متقابل بین سازمان و مجری باید اصلاح شود و ماده 13 این طرح نیز حذف شد.

وی با بیان اینکه ماده 18 طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با انجام اصلاحاتی تصویب شد، یادآور شد: اراضی موردنیاز وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و ملی و یا عوض آن در حدی که به تصویب هیئت وزیران می رسد با ارائه طرح مصوب و تامین اعتبار آن به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حذف ماده 3 طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه گذشته کمیسون متبوعش تصریح کرد: متن جدیدی جایگزین ماده 3 شد که بر این اساس کلیه موارد مرتبط با فعالیت های معدنی از قبیل اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی تابع قانون معادن کشور و اصلاحات بعدی آن است./

برچسب ها: آب و منابع طبیعی، آبخیزداری ها، اخبار برگزیده، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، منابع طبیعی، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون صنایع و معادن مجلس

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد