نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 992456 تاریخ انتشار: 1395/07/28 17:33
علی اکبر کریمی:

رکود اقتصادی دستاورد کاهش نرخ تورم را کمرنگ کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتیکه دستاورد کاهش نرخ تورم با رونق اقتصادی همراه باشد به رفاه خانوارهای ایرانی منتهی می شود.

 خانه ملت؛ علی اکبر کریمی درباره تاثیر کاهش نرخ تورم در زندگی مردم گفت: یکی از دستاوردهای دولت یازدهم که روی آن تاکید می شود کاهش نرخ تورم است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم دستاوردهایی داشته اما اینکه این دستاورد، تا چه اندازه در ارتقای زندگی مردم تاثیر داشته به رویکرد و نگاه به این موضوع بستگی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: باید پذیرفت در حال حاضر با وجود کاهش نرخ تورم، موضوع رکود و بیکاری مردم را آزار می دهد.

کریمی افزود: تاکید دولت بر کاهش نرخ تورم، در شرایط رکود تورمی قابل قبول نیست و مهار تورم در صورتیکه با رونق اقتصادی همراه باشد به رفاه خانوارهای ایرانی منتهی می شود.

وی با اشاره به اظهارات معاون اول رییس جمهور درخصوص اینکه تورم 9 درصدی با جیب مردم سازگار نیست، گفت: خوشبختانه مسئولان دولتی در جریان فشارهای اقتصادی خانوارها هستند و امید است با اعمال سیاست های صحیح، زمینه رفاه اقتصادی خانوارها را فراهم کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسیاری از مردم به دلیل رکود در اقتصاد و بیکاری در کشور، درآمدی ندارند که بتوانند از موضوع کاهش نرخ تورم استفاده کنند./

برچسب ها: اخبار برگزیده، تورم، تورم زا، خروج از رکود اقتصادی، رکود اقتصادی، معضل بیکاری کشور

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد