نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 993793 تاریخ انتشار: 1395/08/05 12:53
نوری، تاکید کرد:

رقابت سازی در بازار صادراتی لبنیات نیازمند همگرایی شرکت های ایرانی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:شرکت های لبنی برطبق ظرفیتی که دارند می توانند در قالب مجموعه واحد صادرات لبنیات را در دستور کار قرار دهند.

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری درباره وضعیت صادرات محصولات لبنی، گفت:فتح بازار صادراتی محصولات لبنی تحت یک برند واحد بنام ایران عملیاتی می شود؛بنابراین باید با هم افزایی میان شرکت های مختلف لبنی در راستای یک برنامه ریزی جامع صادراتی لبنیات ایرانی را با تداوم به ریل صادرات بفرستیم.

شرکت های لبنی با یک برند واحد صادرات لبنیات کشوررا رونق بخشند

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت های لبنی بر طبق ظرفیتی که دارند می توانند در قالب مجموعه واحد صادرات لبنیات را در دستورکار قرار دهند،تصریح کرد: شرکت های لبنی با همکاری اتحادیه ها می توانند بر طبق ظرفیتی که دارند بازار صادراتی موردنظر را شناسایی و برطبق سفارشات مشتریان محصولات لبنی را به سمت صادرات بفرستند.

وی با بیان اینکه با هم افزایی میان مجموعه های لبنی می توان صادرات لبنیات را به سمت تدوام صادرات سوق داد،تصریح کرد:هم افزایی شرکت های کوچک لبنی می تواند در راستای تعامل با شرکت های بزرگ جهانی برای اقتصاد صادراتی لبنی ما امری مفید تلقی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه شرکت های لبنی گفت: رقابت سازی در بازار صادراتی لبنیات نیازمند همگرایی شرکت های ایرانی در راستای همیاری اتحادیه ها و تعاونی های روستایی است./

برچسب ها: اخبار برگزیده، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، لبنیات، لبنیات و شیر

1400 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد