خادم تاکید کرد:

افزایش سرانه مصرف شیر با عملیاتی شدن معافیت مالیاتی در تولید متنوع محصولات

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف شیر با عملیاتی شدن معافیت مالیاتی در تولید متنوع شیر محقق می شود، گفت: شیرهای طمع دار نیز باید مشمول معافیت مالیاتی شوند تا سرانه مصرف شیر درکشور افزایش پیداکند.

 خانه ملت؛ سیدعلا الدین خادم درباره وضعیت تولید شیر در دامدارهای کشور،گفت:محصول شیر زمانی که طمع دار شد نیز نباید در راستای ارزش افزوده و اخذ مالیات قرار بگیرد تا توان نرخ شیر را در شرایطی تعیین کرد که علاوه بر تولیدکننده، مصرف کننده نیز از شرایط بازار شیر رضایت داشته باشد.

نماینده مردم سپیدان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاف مالیاتی شیردر تمام طمع ها موجب می شود که نرخ شیر برای تولید کننده و مصرف کننده در شرایط بهینه قرار بگیرد، تصریح کرد:با افزایش مصرف شیر به نوعی مازاد تولید لبنیات نیز در چرخه بازار مصرفی قرار می گیرد.

وی ادامه داد:حذف ارزش افزوده درمحصولی همچون شیر موجب می شود که شیر طعم دار نیز با نرخ شیر غیرطمع دار به فروش برسد،زیرا شیرهای طمع دار مورد استقبال کودکان در جامعه هستند.

وی تصریح کرد:برای حمایت از بحث مازاد تولید داخلی،تعاونی روستایی ورود کرد تا شیر اضافی دامداران را خریداری و تبدیل به شیرخشک کند؛اما در پرداخت بهای شیر به دامدار 4 الی 5 ماه دامدار تاخیر کرده است که این امر دامدار را با مشکلات اقتصادی روبرو کرده است.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف شیر با عملیاتی شدن معافیت مالیاتی در تولید متنوع شیر محقق می شود،گفت:شیرهای طمع دار نیز باید مشمول معافیت مالیاتی شوند تا سرانه مصرف شیر در کشور افزایش پیداکند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، شیر و لبنیات، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، لبنیات، لبنیات و شیر