آبرامیان:

تجمیع بیمه ها، خدمات درمانی را استاندارد می کند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه منفعت تجمیع بیمه ها، حتی به درمانگاه روستایی هم می رسد، تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون تجمیع بیمه ها، سلامت مردم با جدیت بیشتری دنبال می شود.

خانه ملت؛ ژرژیک آبرامیان افزود: مهم ترین خروجی تجمیع بیمه ها این است که نوع خدمات درمانی که در اختیار همه قرار می گیرد، استاندارد شده و ارتقا پیدا می کند.

وی همچنین تاکید کرد: هم اکنون صندوق های بیمه متفاوتی در کشور فعالیت می کنند که به دلیل متفاوت بودن پوشش بیمه های موجود، خدمات درمانی یکسانی به مردم ارائه نمی شود، اما در صورتی که مشکلات پیش روی اجرای قانون تجمیع بیمه ها مرتفع شده و بیمه ها یک کاسه شوند، اجرای آن به نفع همه مردم است.

به گزارش سلامت آنلاین، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که همه مردم به امکانات درمانی یکسان دسترسی داشته باشند. به هر حال امکانات درمانی که در یک بیمارستان مجهز استاندارد وجود دارد، بسیار کاربردی تر از یک درمانگاه در روستا است که از حداقل تجهیزات پزشکی برخوردار است. با این وجود تجمیع بیمه ها، عدالت درمانی را در همان درمانگاه روستایی هم برقرار می کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجمیع بیمه ها، خدمات درمانی، قانون تجمیع بیمه ها