اکبری با اشاره به بحران آلودگی هوا در کلانشهرها:

افزایش سرانه مصرف شیر در مدارس ضروری است

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف شیر باتوجه به بحران الودگی هوا در مدارس کشور ضروری است،گفت: وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای تامین شیر مصرفی مدارس ورود کنند.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره وضعیت سرانه مصرف شیر بویژه در شرایط بحران آلودگی هوا درکلان شهرها،گفت:برای محافظت از سلامت شهروندان بویژه دانش آموزان باید شیر به میزان مناسب و بر طبق تعداد دانش آموزان به طریق مستمر در مدارس توزیع شود تا علاوه بر بهبود وضعیت دامداران بتوان از سلامت مردم در زمینه بحران آلودگی هوا نیز محافظت کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارخانه داران شیر آمادگی دارند که شیر مدارس را برطبق نیاز دانش آموزان توزیع کنند،تصریح کرد:دولت باید با ورود قاطع شیر کارخانه داران را بر طبق آمار در اختیار وزارات آموزش و پروش قرار بدهد تا این وزارتخانه شیر را در مدارس به طریق بهینه توزیع کند.

وی با بیان اینکه شبکه تولید شیر آمادگی لازم را برای تامین شیر مدارس را با توجه به ظرفیت تولیدی در این عرصه را دارد،ادامه داد:وزارت بهداشت ودرمان نیز با همکاری وزارت آموزش پرورش تهمیدات لازم را برای افزایش سرانه مصرف شیر در مدارس مهیا کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف شیر باتوجه به بحران آلودگی هوا در مدارس کشور ضروری است،گفت: وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای تامین شیر مصرفی مدارس ورود کنند./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آلودگی هوا، اخبار برگزیده