خضری تاکید کرد:

صادرات گیاهان دارویی نیازمند جلوگیری از خام فروشی و نگاه دانش بنیان است

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس با بیان اینکه خام فروشی مانعی برای توسعه صادراتی گیاهان دارویی است،گفت:استفاده بهینه از ظرفیت گیاهان دارویی نیازمند بازنگری ونگاه دانش بنیان است.

 خانه ملت؛ رسول خضری درباره وضعیت کنونی تولید و صادرات گیاهان دارویی درکشور،گفت:متاسفانه علاوه برخام فروشی در صنعت کشاورزی در صنایع دیگر همچون معادن و نفت نیز خام فروشی داریم که این امرمانعی برای افزایش ارزش افزوده درعرصه توسعه اقتصادی به شمار می آید.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنایع کوچک در صنعت کشاورزی منجر به اشتغالزایی و صنایع بزرگ ارزش افزوده تولید می کنند،تصریح کرد: کسب سود و اشتغال زایی در صنعت کشاورزی عاملی برای ایجاد تولید ثروت در اقتصادکشاورزی است.

وی ادامه داد :با توسعه صنایع تبدیلی بویژه درگیاهان دارویی می توان علاوه براشتغالزایی،ارز آوری بهینه نیز به همراه آورد و این درحالی است که برای بهره گیری از ارزش افزوده گیاهان دارویی باید با استفاده از دانش های روز و با بکارگیری فارغ التحصیلان کشاورزی درکنار کشاورزان ظرفیت تولید گیاهان دارویی را به نحو شایانی افزایش داد.

خضری افزود:ما در زمینه استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی نیازمند بازنگری و توسعه شرکت های دانش بنیان در این عرصه هستیم.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه40 الی 50 نوع ازگیاهان دارویی ما تنها در ایران قرار دارد، یادآورشد:یکی از بزرگترین مشکلات ما خام فروشی گیاهان دارویی است که اگر متوقف نشود،بدیهی است که نمی توان انتظار داشت در این راستا ارزش افزوده اقتصادی بهینه ایجاد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال زایی، بودجه اشتغالزایی، خام فروشی، دانش بنیان، صادرات دارو، کمیسیون اجتماعی