اکبری، تاکید کرد:

تقویت تشکل های چای راهکاری برای حذف دلالان

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مافیای چای مانعی برای توسعه چای ایرانی به شمارمی آیند،گفت:راهکار حذف دلالان را می توان در تقویت تشکل های چای جستجو کرد.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره وضعیت تولید چای درکشور، گفت:ذائقه ی مردم در شرایطی به سمت چای های خارجی سوق پیدا کرده است که شاهد تبلیغات سوء نیز در این راستا هستیم و این درحالی است که رسانه ها باید با برنامه ریزی فرهنگی واقتصادی مزایایی استفاده بهینه از ظرفیت های چای ایرانی را به مشتریان داخلی و خارجی با اطلاع رسانی کارشناسی شده نشان دهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رنگ وطعم چای ایرانی بسیار حائز اهمیت است،تصریح کرد:باتوجه به شرایط تولید چای ایرانی کیفیت این نوع محصول بسیار حائز اهمیت است،بنابراین باید تمهیداتی اتخاذ شود که چای ایرانی به جایگاه ممتازش در سبدهای غذایی داخلی و خارجی برسد.

وی ادامه داد:مافیای چای مانعی برای رشد تولیدات چای ایرانی است و از همین رو واسطه ها و دلالان تنها به منافع خود فکر می کنند.

وی با بیان اینکه دلالان هیچ توجهی به افزایش ارزش افزوده ندارند،بلکه تنها به دنبال برجسته کردن منافع خود هستند،یادآورشد:چای های خارجی دارای اسانس هستند؛اما در مقابل چای ایرانی بدون افزودنی و اسانس تولید می شودکه این امر نشان از کیفیت بالایی چای ایرانی دارد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مافیای چای مانعی برای توسعه چای ایرانی به شمارمی آیند،گفت:راهکار حذف دلالان را می توان در تقویت تشکل های چای جستجو کرد./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، تولید چای، دلالان