اکبری تاکید کرد:

تولیدات ارگانیک برای جبران هزینه کشاورز نیازمند یارانه است

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس گفت:کشت های متناوب و آیش اراضی کشاورزی لازمه توسعه تولیدات کشاورزی بویژه درکشت های ارگانیک است.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره افزایش تولیدات ارگانیک در محصولات کشاورزی،گفت: با توجه به نوع تولید محصولات ارگانیک حجم تولید این نوع محصولات نسبت به دیگر کشت ها با کاهش روبرو می شود؛بنابراین دولت باید به عنوان حامی تولید دراین عرصه اقدامات اصولی و کاربردی تدارک ببیند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت های متناوب و آیش اراضی کشاورزی لازمه توسعه تولیدات کشاورزی بویژه در کشت های ارگانیک است،تصریح کرد: کشت های ارگانیک باتوجه به میزان تولید برای جبران هزینه های کشاورز نیازمند یارانه است.

اکبری افزود:نباید محصولات کشاورزی با نرخی خریداری شد که این نرخ حتی جوابگویی هزینه تولید کشاورز را نیز ندهد و این درحالی است که متاسفانه برای محصولی همچون پیاز، دولت خرید تضمینی را کیلویی 240 تومان تعیین می کند؛اما متاسفانه این مبلغ هم به نحو مطلوب برای خرید از کشاورز اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده برای هرکیلو پیاز240 تومان است که با این اوصاف بدیهی است که کشاورز حاضر است محصول را دور بریزد،اما با این نرخ بفروش نرساند،تصریح کرد: برای افزایش انگیزه کشاورز در تولیدات کشاورزی بویژه محصولات ارگانیک،دولت باید نرخ خرید تضمینی را به نوعی تعیین کند که کشاورز دراین راستا به سود منطقی برسد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه توسعه کشت های ارگانیک نیازمند فضای بکر است،یادآورشد:محصولات ارگانیک محصولی است در عین بی نیازی از تقویت کننده های آلی و سموم شمیایی تولید می شود؛بنابراین افزایش تولیدات ارگانیک نیازمند برنامه ریزی تولیدی در اراضی مستعد است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک