بائوج لاهوتی، تاکیدکرد:

چای قاچاق تهدید کننده سلامت جامعه

نماینده مردم لنگرود درمجلس با بیان اینکه میزان برداشت چای نسبت به سال گذشته دو برابر شده است،گفت: مردم چای های خارجی قاچاق را در سبد غذایی قرار ندهند؛این نوع از چای ها فاقد آرم استاندارد و تاییدیه وزاراتخانه های بهداشت و کشاورزی هستند.

خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی  درباره وضعیت تولید چای ایرانی،گفت: افزایش تولید چای نشان از افزایش انگیزه تولید نزد کشاورز دارد و این در حالی است که تولید چای خشک امسال از 19 هزارتن به 31 هزارتن رسیده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی مجلس با بیان اینکه به شهروندان هشدار می دهم چای های قاچاق بطور مستقیم سلامت آنها را هدف قرار داده است،تصریح کرد:مصرف چای های قاچاق در شرایطی که برخی از کشورها با ما درگیری دارند،می تواند برای سلامت شهروندانمان ما بسیار خطرزا باشد.

بائوج لاهوتی افزود: وزارت بهداشت ودرمان ،سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی بر عملکرد کارخانجات چای داخلی بطورکامل نظارت دارند؛بنابراین مردم باید چای هایی را در سبد غذایی خود قرار دهند که از سلامت آن اگاهی لازم را داشته باشند.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس،یادآورشد: میزان برداشت چای ایرانی امسال به 139 هزارتن رسید؛این امر به این معنا است که نسبت به سال گذشته تولید چای داخلی دوبرابر افزایش داشته است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تولید چای