نظرات موافقان و مخالفان لایحه کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

موافقان لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و (آی.اس.پی.اس )بر لزوم تأمین امنیت جان افراد در دریاها تأکید کرده و همچنین مخالفان بر همکاری مجلس و دولت در ارائه و تصویب لوایح تصریح کردند.

خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974(1353) و آیین نامه بین‌المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس) در مخالفت با لایحه مذکور گفت: اصل 139 قانون اساسی تأکید می کند که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد و موارد مهم را قانون تعیین می کند لذا این لایحه باید در خصوص صلح دعاوی رفع ابهام کند.

در ادامه؛"محمدحسین فرهنگی" در موافقت با لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974(1353) و آیین نامه بین‌المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس) گفت: الحاق ایران به چنین کنوانسیون‌هایی به تأمین امنیت جانی کمک می‌کند و نباید اجازه داد دریا و عوارض طبیعی خطرآفرین شود،ایمنی دریاها برای محافظت از جان مردم اهمیت خاصی دارد و قطعا باید از جان مردم ایران در دریاها و خشکی‌ها حفظ شود؛هرچند نیروی دریایی ایران در دریاهای آزاد از جان مردم سایر کشورها نیز محافظت می‌کند.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سانحه قطار مشهد – تبریز افزود:گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص سانحه برخورد دو قطار در دستورکار روز یکشنبه هفته آتی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و بررسی این حادثه درمجلس نباید لوث و حذف شود و اولویت کشور باید امنیت جان شهروندان در دریا و خشکی باشد و جمهوری اسلامی ایران در این قبیل کنوانسیون‌ها مشارکت داشته باشد.

علی ادیانی در ادامه درمخالفت با لایحه مذکور با بیان اینکه باید براساس اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی همکاری خاصی بین دولت و مجلس برای ارائه لوایح صورت گیرد،گفت:یکی از مراکز مرکز پژوهش‌ها تدوین و اظهارنظرکارشناسی در مورد لوایح است و از آنجا که هرلایحه حجم عظیمی از مطالب را به همراه خود دارد اجزای آن کاملا مشخص نیست.

نماینده مردم جویبار،قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی باید نظرات کارشناسی را دراختیار نمایندگان قرار دهند تا بتوان براساس آن اطلاعات دقیق علمی ارائه کرد.

نیروی دریایی راهبردی کشور تأثیرگذاری خوب و مناسبی در منطقه دارد

"شهباز حسن پور بیگلری" به عنوان آخرین مخالف لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974(1353) و آیین نامه بین‌المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس) گفت: تصویب کنوانسیون مذکور برای حفظ جان افراد در دریاها است و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران حفاظت از جان تمامی مردم در دریاهای آزاد است لذا الحاق این لایحه می تواند برای تأمین امنیت جان افراد در دریاها و بنادر کمک فراوانی کند.

نماینده مردم سیرجان درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:باتوجه به اینکه نیروی دریایی راهبردی کشور تأثیرگذاری خوب و مناسبی در منطقه دارد، تصویب لایحه مذکور در راستای تأمین امنیت جان افراد از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا نمایندگان به این لایحه رأی قاطع دهند.

برچسب ها

اخبار برگزیده