کیان پور تاکید کرد:

ایجاد توازن قیمتی در بازار مسکن با دریافت مالیات از خانه های خالی

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه یکی از راهکارهای ایجاد توازن قیمتی در بازار مسکن جلوگیری از احتکار خانه است، گفت: دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه ساخت و ساز و عرضه مسکن را رونق داده و به این ترتیب افراد بیشتری صاحب خانه خواهند شد.

 خانه ملت؛ مجید کیان پور با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، گفت: بازار مسکن همیشه متاثر از بازارهای موازی از جمله بورس، سکه، ارز و غیره بوده است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایجاد رونق در بازار مسکن، باید با سیاست های خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه همراه باشد، افزود: در نظر گرفتن مشوق هایی برای حضور بخش خصوصی در تهیه و تولید مسکن یکی از راهکارهایی است که می تواند نابه سامانی بازار مسکن را کاهش دهد.

رها کردن بازار مسکن و سپردن آن به دست واسطه ها آشفتگی بیشتر را رقم می زند

وی با تاکید بر اینکه رها کردن بازار مسکن و سپردن آن به دست واسطه ها آشفتگی بیشتر آن را رقم می زند، تصریح کرد: واسطه گری در بازار مسکن و احتکار خانه یکی از عمده دلایل نابه سامانی رخ داده در این بازار است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یکی از راهکارهای ایجاد توازن قیمتی در بازار مسکن جلوگیری از احتکار خانه است، گفت: بسیاری مواقع خانه های خالی احتکار شده و پس از افزایش قیمت ها عرضه می شود که این آشفتگی بیشتر بازار را رقم می زند.

دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه رکود را کاهش می دهد

کیان پور ادامه داد: دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه یکی از راهکارهایی است که از افزایش رکود رخ داده در بازار مسکن جلوگیری می کند.

وی افزود: اخذ مالیات از خانه های خالی ساخت و ساز و عرضه مسکن را رونق داده و به این ترتیب افراد بیشتری صاحب خانه خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش عرضه مسکن ایجاد رونق در بازار را رقم خواهد زد، گفت: در صورتی که احتکاری در این بازار رخ ندهد، توازن میان عرضه و تقاضا کاهش رکود را رقم خواهد زد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیش بینی من این است که اگر تا پایان سال 96 تغییر ویژه ای در بازارهای موازی مسکن رخ ندهد، تغییری در این بازار نخواهیم داشت و حباب قیمتی آن از بین خواهد رفت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار مسکن، خروج بازار مسکن از رکود، رونق، کمیسیون عمران