اکبری:

افزایش سرانه شیر مدارس وضعیت دامداران را بهبود می بخشد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه آموزشی برای تامین شیر در مدارس عملیاتی شود،گفت: افزایش سرانه مصرف شیر عاملی برای بهبود وضعیت دامداران به شمار می آید.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره وضعیت سرانه مصرف شیر،گفت: دولت برای افزایش بودجه آموزشی کشور تدابیری لحاظ کند، تا بودجه لازم برای خرید و توزیع شیر برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و این وزار تخانه بتواند وضعیت توزیع شیر در مدارس را با برنامه ریزی تولید محور افزایش دهد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با افزایش مصرف شیر در مدارس می توان سرانه سلامت جامعه را به ویژه در مدارس کشور افزایش داد، افزود: افزایش مصرف شیر عاملی برای حذف خوراکی های غیر مفید نیز تلقی می شود.

دانش آموزان نباید در معرض سوء تغذیه قرار گیرند

وی با بیان اینکه افزایش سرانه مصرف شیر در کودکان و دانش آموزان عواملی برای بهبود سلامت تغذیه و وضعیت اقتصادی دامدار تلقی می شوند، ادامه داد: افزایش سرانه مصرف شیر ضمن افزایش تولیدات دامداری ها، بازار فروش محصولات دامی را نیز به نحو کارشناسی شده ای افزایش می دهد.

اکبری با بیان اینکه دانش آموزان نباید در معرض سوء تغذیه قرار گیرند،یادآور شد: سیاست افزایش توزیع شیر در مدارس راهبرد مناسبی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش بودجه آموزشی برای تامین شیر در مدارس عملیاتی شود،تصریح کرد: افزایش سرانه مصرف شیر عاملی برای بهبود وضعیت دامداران به شمار می آید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، دامداران، دامداری