محمود زاده، تاکید کرد:

تنظیم بازار برنج نیازمند اختصاص تعرفه کارشناسی شده برای برنج های وارداتی

عضو هیت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مافیای برنج عاملی برای افزایش واردات برنج بالاتر از نیاز مصرفی در کشوربه شمارمی آید،گفت: وضع تعرفه کارشناسی شده بر واردات برنج و کاهش هزینه تولید کلید بهبود وضعیت برنج داخلی است.

  خانه ملت؛ جلال محمود زاده درباره وضعیت تولید برنج،گفت: مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت کشاورزی است،بنابراین این وزارتخانه باید برطبق میزان مصرفی برنج در شهرهای مختلف کشور،عرضه و تقاضای محصولی همچون برنج را دربازار مصرفی مشخص کند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تنظیم بازار برنج نیازمند اختصاص تعرفه کارشناسی شده برای برنج های وارداتی هستیم،تصریح کرد: وزارت کشاورزی باید برطبق آماری دقیق مشخص کند که نیاز ما به واردات برنج به چه میزان است و این درحالی است که باید با تکنولوژی های مدرن و تسهیلات با سود کم،کشاورز را یاری داد تا در راستای افزایش تولید برنج گام های اساسی برداشته شود.

وی ادامه داد:زمانی که بیش از نیاز مصرفی کشور واردات برنج داشته باشیم؛درگام نخست کشاورز متضرر می شود بنابراین تنها راهکار برای بهبود وضعیت برنج درنظر گرفتن حقوق تولیدکنند و مصرف کننده است که باید به عنوان مولفه اساسی مدنظر قرار بگیرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه مافیای برنج عاملی برای افزایش واردات برنج بالاتر از نیاز مصرفی در جامعه به شمارمی آید،گفت:وضع تعرفه کارشناسی شده بر واردات و کاهش هزینه تولید،کلید بهبود برنج داخلی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج