سلیمی مطرح کرد:

رونق بازارسوداگران در صورت عدم مدیریت بازار ارز

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: مدیریت بازار ارز در روزهای گذشته مناسب نبوده و اگر این روند ادامه یابد بازار سوداگران ارز رونق می یابد.ش

  خانه ملت؛ اصغر سلیمی درباره افزایش قیمت دلار گفت: در روزهای گذشته بازار ارز با نوسانات شدیدی روبرو بوده است که جای تامل دارد.

نماینده مردم سمیرم درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:قیمت ارز متاثر از عوامل مختلف اقتصادی است،البته در مقاطعی هیجانات روانی نیز در بازار تاثیرگذار بوده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:روند افزایشی قیمت دلار در روزهای گذشته،می تواند شرایط بازارها را تغییر دهد و باعث نابسامانی در قیمت کالاها شود.باتوجه به اینکه در ماه های پایانی سال قرار داریم ،باید نوسانات بازار ارز کنترل شود.

وی افزود:مدیریت بازار ارز در روزهای گذشته مناسب و منطقی نبوده است و اگر این روند ادامه یابد بازار سوداگران ارز رونق می یابد.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمجلس شورای اسلامی،افزود:افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته یک روند صرفا اقتصادی را طی نکرده به دلیل اینکه بطور مثال نرخ تورم کاهشی بوده است./

برچسب ها

آسیب ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی، اخبار برگزیده، ارز، ارز مبادله ای، ارز و پول، بازار ارز