جعفرزاده ایمن آبادی، تأکید کرد:

رشد صعودی ۴۰۰ درصدی خرید تضمینی عاملی برای موفقیت در خودکفایی گندم

عضوکمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه رشد صعودی ۴۰۰ درصدی خریدتضمینی گندم توسط دولت عاملی برای موفقیت در خودکفایی گندم به شمار می آید، گفت: خرید تضمینی گندم الگوی خرید دیگرمحصولات استراتژیک درکشور شود.

 خانه ملت؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره وضعیت خرید تضمینی گندم طی سال های 91تا 95،گفت:دولت در سال92- 91 دو میلیون چهل و چهارهزارتن خرید تضمینی گندم را در کارنامه دارد و این درحالی است که درسال 95-94 نیز دولت خرید تضمینی گندم را به 11 میلیون و صد وهفتاد هزارتن رسانده است.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سال93- 92 نیز 4میلیون تن خرید تضمینی گندم را در کارنامه دارد،گفت:همچنین دولت در سال 94-93 نیز 8میلیون تن خرید تضمینی گندم را محقق کرده است.

وی با بیان اینکه دولت درسال 95-94 نیز خرید تضمینی گندم را تا در رقم 11 میلیون و صد و هفتاد هزارتن افزایش داده است،تصریح کرد:این رشد صعودی 400 درصدی خرید تضمینی گندم ،سیاست تشویقی مناسبی برای افزایش انگیزه کشاورز در عرصه تولید به شمارمی آید.

وی ادامه داد:دولت وجوه خرید تضمینی گندم درسال92- 91 را هشصدو هشتاد و دومیلیارد تومان تعیین کرد،اما دولت این میزان را در سال 92و 93 به سه هزار نهصد و ده میلیارد تومان رسانده است.

جعفرزاده ایمن آبادی،افزود:دولت در سال94-93 وجوه خرید تضمینی گندم را 9هزار وسیصد میلیارد تومان تعیین کرد،اما این میزان را دولت درسال 95-94 به 14 هزاروهفصد و هفت میلیارد تومان رسانده است .

نماینده مردم رشت درمجلس افزود:خرید تضمینی را باید با نرخ فروش در بازار مقایسه کنیم و اگرمابه التفاوت خرید تضمینی بالاتر از نرخ فروش باشد؛بدین معنا است که دولت یارانه پرداخت می کند که این امر سیاست تشویقی مناسبی برای تولید درصنعت کشاورزی به شمار می آید.

وی یاد آور شد:نرخ خرید تضمینی گندم در سال، 91-92 چهارصد وبیست تومان کیلویی توسط دولت تعیین شده بود واین درحالی است که در آن مقطع نرخ فروش در بازار 465 تومان کیلویی بوده است،بنابراین بااین اوصاف بدیهی است که کشاورز انگیزه ی فروش محصولاتش را دراین مقطع از دست می دهد.

وی ادامه داد:در سال 93-92 نرخ فروش در بازار گندم 465تومان بوده است؛اما دولت از خرید تضمینی 420 تومان کیلویی این میزان را به 800 تومان افزایش داده است؛این نشان می دهد مابه التفاوت را در بازار حدود 90 درصد افزایش داده است.

نماینده مردم رشت درمجلس،افزود: همچنین در سال 94-93 نرخ تعیین شده گندم در بازار 665 تومان کیلویی بود که دولت نرخ تضمینی را دراین خصوص هزار و صدو پنجاه و پنج تومان تعیین کرده است که این امر نشان از رشد 90 الی 100 خرید تضمینی گندم دارد.

جعفرزاده ایمن ابادی افزود:در سال 95 -94 نیز نرخ گندم در بازار کیلویی 650 تعیین شد بود،اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 1280 تومان کیلویی تعیین کرده است،این امر روند نرخ صعودی خریدتضمینی گندم را نشان می دهد.

وی ادامه داد:فاصله نرخ خرید تضمینی گندم تا نرخ موجود در بازار به میزان 50 درصد نیز متفاوت باشد،برای کشاورز انگیزه تولید ایجاد می کند و این درحالی است که جلوگیری از رشد مهاجرت از روستاها درطی چندسال اخیر نتیجه خریدتضمینی محصولی همچون گندم است که دولت در دستورکار قرار داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه ما در استان گیلان 15 هزارتن در سال تولید گندم داریم،یادآورشد:دولت از سال 92 سیرصعودی در خرید تضمینی گندم را آغاز کرد

برچسب ها

اخبار برگزیده، خروج گندم، خرید تضمینی، خرید تضمینی گندم، نرخ خرید تضمینی گندم، واردات گندم، کشت گندم، گندم