بررسی امکان های مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امکان های موجود برای مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در گزارشی با ذکر مقدمه ای بر اهمیت و ضرورت حمایت از ورزش به عنوان پدیده ای با ماهیت چند بعدی تاکید کرده و در پی آن تصدیگری دولت در ورزش حرفه ای و باشگاه داری وزارت ورزش و جوانان را به عنوان یکی از مشکلات موجود ورزش کشور مطرح کرده است. سپس دیدگاه های صاحبنظران، کارشناسان، مدیران، رسانه ها و اساتید ورزش کشور در زمینه مربوطه ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دیگری از این گزارش تجربیات سایر کشورها در زمینه نحوه اداره باشگاه های فوتبال بررسی شده و ضمن مقایسه شرایط زیربنایی باشگاه های استقلال و پرسپولیس با آنها و همچنین با اشاره به سرنوشت باشگاه های خصوصی داخلی، امکان استفاده از تجربیات خارجی در داخل کشور بیان شده است. در ادامه راه حل های قابل استفاده و نیز دیدگاه ها و نظرات اساتید ورزش کشور در این باره بیان شده و با در نظر گرفتن جوانب امر، پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و ارتقای نحوه اداره دو باشگاه نامبرده ارائه شده است.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، امکان استفاده از تجربیات خارجی، بررسی امکان های مدیریت باشگاه های استقلال و پرسپولیس، سرنوشت باشگاه های خصوصی داخلی، مقایسه شرایط زیربنایی باشگاه های استقلال و پرسپولیس، نحوه اداره باشگاه های فوتبال بررسی شده