خبر

مسیر شما: اخبار قاچاق مانعی برای بهبود بازار داخلی برنج
قاچاق مانعی برای بهبود بازار داخلی برنج

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه وضع تعرفه بالا در شرایط ورود برنج های قاچاق نمی تواند اهرمی را برای بهبود وضعیت کشاورز داخلی تلقی شود،گفت:واردات برنج در شرایطی ممنوع است که قاچاق برنج نمی گذارد بازار برنج داخلی بهبود یابد.

 خانه ملت؛ علی ابراهیمی درباره وضعیت افزایش تعرفه برنج، گفت:با توجه به اینکه واردات برنج ممنوع شده است؛اما قاچاق برنج نمی گذارد بازار داخلی آن به تعادل وشرایط مناسبی برسد.

نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:زمانی که قاچاق برنج متوقف نشود بدیهی است که وضع تعرفه بالای برنج نیز نمی تواند اهرمی برای تقویت تولیدکننده داخلی تلقی شود.

افزایش تعرفه واردات و عدم جلوگیری از قاچاق برنج دردی از تولیدکننده داخلی دوا نمی کند

ابراهیمی با بیان اینکه مصرف سرانه برنج در کشور باید کنترل شود،افزود: زمانی که تعرفه واردات برنج افرایش یابد؛اما قاچاق برنج وجود داشته باشد،بدیهی است که انگیزه برای قاچاق برنج نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد:برنج های قاچاق زمانی که وارد بازار می شوند، بدیهی است که تعرفه ای پرداخت نمی کنند بنابراین این نوع از برنج ها بانرخ پایین وارد بازار می شوند و در نهایت تولیدکننده داخلی دراین راستا متضرر می شود.

عضوکمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات برنج در قبال عدم جلوگیری از قاچاق برنج دردی از تولیدکننده داخلی دوا نمی کند،یادآورشد:قاچاق برنج نمی گذارد بازار برنج داخلی بهبود یابد./

نظر شما
مشخصات خبر