انارکی محمدی خبرداد:

بررسی جدول توزیع مالیات های استانی بودجه سال ۹۶ درجلسه کمیسیون اقتصادی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:درجلسه امروز کمیسیون جدول توزیع سهم مالیات های استانی در بودجه سال ۹۶ بررسی شد.

 خانه ملت؛ احمدمحمدی انارکی درباره جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:درجلسه امروز کمیسیون اقتصادی با حضور مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه‌ و بودجه کشور،جدول توزیع سهم مالیات‌های استانی در بودجه سال 96 بررسی شد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نرخ رشد مالیاتی استان‌ها تفاوت و ناهمگونی وجود داشته است، ادامه داد: تفاوت تغییرات درباره میزان رشد نرخ مالیاتی از محورهای مورد بررسی جلسه کمیسیون اقتصادی بود.

محمدی انارکی گفت:دراین جلسه مقرر شد،گزارش کارشناسی درباره نحوه محاسبه تغییرات درآمدهای مالیاتی استان ها تهیه شود و تاکید شد که افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین شود.

وی تاکید کرد:جداول توزیع مالیاتی استانی در سال 96 مورد انتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و مقرر شد در این رابطه اطلاعات تکمیلی ارائه شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:در شرایطی که رکود در اقتصاد کشور وجود دارد،افزایش نرخ مالیاتی نباید غیرمنطقی باشد./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بررسی لایحه بودجه، لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی