کیان پور تأکید کرد:

نقشه راه تولید و کشت های پرمحصولی نیازهای اساسی برای خودکفایی برنج

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه توسعه بازار تولید- مصرف و کشت های پرمحصول عاملی برای افزایش تولید برنج به شمار می آید،گفت: افزایش میزان برنج نیازمند نقشه راه تولید در کنار همکاری شرکت های دانش بنیان است.

 خانه ملت؛ مجیدکیان پور درباره وضعیت تولید برنج درکشور،گفت: ظرفیت تولید برنج درکشور به حدی است که می توان با برنامه ریزی تولیدی در این عرصه به سادگی به خودکفایی رسید و یکی از راهکارهای که باید توسط مسئولان ذی ربط با نگاه ویژه دنبال شود، کشت های پر محصول است که این مهم نیازمند نقشه راه تولید است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوین راهبرد مناسب برای افزایش تولید برنج امری الزامی است، تصریح کرد: شرکتهای دانش بنیان باید برای تولید در محصولی همچون برنج که ریشه در امنیت غذایی دارد با حمایت های ویژه دولتی ورود کنند.

کیان پور، افزود: نرخ برنج ایرانی زمانی می تواند منطقی در بازار تعیین شودکه هزینه تولید برنج با فروش در بازاربرای کشاورز همخوانی داشته باشد و بدیهی است که زمانی که هزینه تولید برنج بالاست نمی توان نرخ برنج را به حدی تعیین کردکه علاوه بر تولید کننده مصرف کننده نیز از شرایط بازار راضی باشد.

وی با بیان اینکه توسعه بازارچه تولید به مصرف وکاهش هزینه تولید عاملی برای افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی برنج کار تلقی می شود، یادآورشد: نرخ برنج ایرانی باید به نوعی تعیین شده که تمام شهروندان توان خرید برنج ایرانی را داشته باشنداما باید با برنامه ریزی اقتصادی تولید کننده نیز از شرایط بازار راضی باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توسعه بازار تولید- مصرف و کشت های پرمحصول عاملی برای افزایش تولید برنج به شمار می آید،یادآورشد: افزایش میزان برنج نیازمند نقشه راه تولید در کنار همکاری شرکت های دانش بنیان است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج، قیمت برنج