نوروزی تأکید کرد:

توسعه سردخانه و انبار نیاز اساسی صادرات بهینه محصولات کشاورزی

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با بیان اینکه شعاع فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیازمند توسعه در ضلع های مختلف به میزان۱۰ الی ۱۵ کیلومتر است تا در این راستا بتوان بندر خشک را نیز هدفمند کرد،گفت: توسعه سردخانه و انبار نیاز اساسی تداوم صادراتی محصولات کشاورزی است.

خانه ملت؛ حسن نوروزی درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی،گفت: دپوی محصولات کشاورزی برای صادرات نیازمند توسعه سیستم نگهداری محصولات کشاورزی است تا کشاورز بتواند محصول را با رعایت استانداردهای بین المللی بر طبق زمان مقرر روانه بازارهای صادراتی کند.

وی ادامه داد: اگر فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و شهرستان رباط کریم را منطقه آزاد در نظر بگیریم، بدیهی است که این منطقه منبع سوم بودجه ای ایران می شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس،افزود: برای استفاده از ظرفیت سوق الجیشی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) میتوان با ایجاد اتاقهای تعاونی و بازرگانی در این منطقه راهبردی مناسبی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ترسیم کرد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شعاع فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیازمند توسعه در ضلع های مختلف به میزان10 الی 15 کیلومتر است تا بتوان بندر خشک را نیز هدفمندکرد،گفت: توسعه سردخانه و انبار نیاز اساسی تداوم صادراتی محصولات کشاورزی است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سردخانه و انبارهای مدرن