کیان پور:

بیمه کشاورزی تنها نباید درفصل برداشت و کاشت کشاورز را حمایت کند

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس با بیان اینکه بیمه کشاورزی تنها نباید در فصل برداشت و کاشت کشاورز را حمایت کند، گفت: کشاور نباید ۴ماه از سال بدون بیمه و پشتیبان باشد.

 خانه ملت؛ مجید کیان پور در باره وضعیت بیمه کشاورزی درکشور،گفت:نباید تنها کشاورز برمبنای فصل کشت و برداشت تحت بیمه کشاورزی قرار بگیرد؛بلکه بایدکشاورز درتمام فصل های سال تحت بیمه کشاورزی قرار بگیرند،نه اینکه کشاورز 4 ماه بدون بیمه روزگار بگذراند.

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:در فواصلی که کشاورز در جریان تولید و برداشت حضور ندارد،بدیهی است که باید به دنبال تامین نهاده های کشاورزی تلاش کند؛بنابراین باید بیمه کشاورزی،کشاورز را در یک سال جاری بطورکامل بیمه کند.

کیان پور،افزود:بیمه کشاورزی باید برطبق خسارت وارد شده و مولفه های کارشناسی شده به سرعت پول کشاورز را پرداخت کند نه اینکه وی در انتظار پرداخت خسارت مدتها در انتظار باشد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد: بیمه کشاورزی تنها از اول فصل کشت تا برداشت درنظرگرفته می شود که این امر بدیهی است نمی تواند کشاورز را به طور کامل یاری دهد؛بنابراین براین اساس تنها کشاورز 8ماه در سال مورد حمایت های بیمه ای قرار می گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه جایگزین مناسب معیشتی به کشاورزان، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی