با موافقت نمایندگان؛

ارتقاء ۱۰ درصدی ضریب حفاظت از جنگل ها به صورت سالیانه

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به ارتقای ۱۰ درصدی ضریب حفاظت از جنگل ها به صورت سالیانه کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه کل کشور، با 6 بند از ماده 48 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت ضمن احیای 850 هزار هکتار از جنگل‌های کشور طی برنامه ششم توسعه مکلف به ارتقای 10 درصدی ضریب حفاظت از جنگل‌ها به صورت سالیانه شد.

طبق ماده 48 این لایحه، دولت موظف است جهت حفاظت از محیط‌زیست اقدامات زیر را انجام دهد:

در بند ی این ماده آمده است: احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها درسطح هشتصد و پانزده هزارهکتار

همچنین بر اساس بند س این ماده؛ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار

بند ع ماده 48 به این مسئله می‌پردازد که بیابان‌زدایی وکنترل کانونهای بحرانی حداقل درسطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

بر اساس بند ف ماده مذکور تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی و اراضی کشاورزی حداقل درسطح یکصد و سی و دو میلیون هکتار

در بند ص این ماده آمده است: ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی انجام پذیرد و ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مرتع سالانه حداقل ده درصد (10%) ارتقاء.

بر اساس بند ق ماده مذکور؛ رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده درصد(10%) در کلیه موارد، از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده