خبر

مسیر شما: اخبار سیاست های زیست محیطی برنامه ششم توسعه برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
سیاست های زیست محیطی برنامه ششم توسعه برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، با اشاره به وجود برخی ابهامات در بندهای ماده ۴۸ لایحه برنامه ششم توسعه درباره سیاست های زیست محیطی، این ماده را برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

در نشست امروز مجلس و در جریان بررسی ماده 48 این لایحه ایراداتی در رابطه با مغایرت بند (ق) با قانون اساسی مطرح شد که در نهایت این بند برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

محمد دهقان در نشست امروز در اخطار قانون اساسی با اشاره به ایرادات بند (ق) ماده 48 گفت: این بند مغایر با قانون است زیرا پس از صدور حکم قضایی، رفع تداخل و اقدامات دیگر در این رابطه جایز نیست و حکم باید اجرایی شود بنابراین باید برای اصلاح و ابهام به کمیسیون ارجاع شود.

همچنین در پایان بررسی اصل ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه کشور نمایندگان مجلس به علت باقی ماندن برخی ابهامات در بند (ق) این ماده در گام نخست با اصل این ماده و سپس حذف آن مخالفت کردند که در نهایت براساس آیین نامه داخلی مجلس این ماده برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند (ق) این ماده آمده است: رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده درصد(10%) در کلیه موارد، از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است./

نظر شما