نیازآذری تأکید کرد:

ایجاد غرفه های تولید به مصرف راهکاری برای تنظیم نرخ برنج در کشور

نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه حداکثر برنج از دست کشاورز کیلویی ۱۰ هزار تومان خریداری می شود، گفت: ایجاد غرفه های تولید به مصرف راهکاری برای تنظیم نرخ برنج درکشور به شمار می آید.

 خانه ملت؛ حسین نیازآذری درباره وضعیت تولیدبرنج در کشور،گفت:حداکثر برنج 10 هزارتومان کیلویی ازکشاورز خریداری می شود؛بنابراین نباید شاهد افزایش غیرمنطقی برنج از مزرعه تا رسیدن بدست مصرف کننده باشیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با تنظیم بازار فاصله نرخ خرید از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی برنج متعادل کند،تصریح کرد:حذف واسطه ها راهکار تعیین نرخ برنج در شرایط ایده ال است.

وی با بیان اینکه ایجادغرفه های تولید به مصرف برنج راهکاری برای تنظیم نرخ برنج به شمارمی آید،تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی با فعال کردن تعاونی های روستایی توزیع برنج را به طریق تولید به مصرف عملیاتی کند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شرایط تولید و کنترل واردات برنج امسال روند مناسبی داشت،یادآورشد: حداکثر برنج از دست کشاورز،کیلویی 10 هزار تومان خریداری شده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، تجارت برنج، توزیع برنج