کیان پور تأکید کرد:

شرکت های دانش بنیان نیازمند تسهیلات ویژه برای تولیدات ارگانیک کشاورزی

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نیازمند تسهیلات ویژه برای تولیدات ارگانیک کشاورزی است،گفت: تعاونی روستایی نیازمند حمایت های دولتی برای ترغیب کشاورز به کشت محصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی است.

  خانه ملت؛ مجیدکیان پور درباره رابطه ارزآوری و تولید محصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی،گفت:با توجه به نوع تولید محصولات ارگانیک بدیهی است که بازارهای داخلی و خارجی بهینه ای در دنیای کشاورزی دراین خصوص وجود دارد که می توان با بازاریابی کارشناسی شده به سادگی این بازارها را جذب کرد تا بتوان با صادرات محصولات ارگانیک،ارزآوری به کشور را رقم زد.

نماینده مردم درودو ازنا درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:صنعت کشاورزی صنعتی مولد و اشتغال زا است؛بنابراین باید با بررسی های پژوهش محور شرایط تولیدات محصولات ارگانیک در کشور را برطبق محصولات مختلف در راستای آمایش تولید درنظرگرفت.

وی ادامه داد:با توجه به امکان کشت محصولات کشاورزی کشورمان در چهار فصل می توان به سادگی با افزایش تولیدات در این عرصه بسیاری از بازار جهانی محصولات کشاورزی را بر دست گرفت؛البته باید محصولات کشاورزی را با بسته بندی شکیل روانه بازار صادراتی شوند.

کیان پور،افزود:توسعه کشاورزی پایدار از اهداف توسعه‌ای هرکشور و برنامه توسعه‌ هزاره است و این درحالی است که برنامه توسعه کشاورزی پایدار شامل اهدافی از جمله خودکفایی در تولید مواد غذایی همراه با افزایش کیفی،استفاده بهینه از منابع طبیعی،حفاظت از منابع آبی و کنترل مهار آب های مرزی،صیانت از اقتصاد کشاورز،حفظ تنوع زیستی از جمله مواردی است که می توان با افزایش تولیدات ارگانیک با یک برنامه ریزی تولیدی عملیاتی کرد.

عضوکمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نیازمند تسهیلات ویژه برای تولیدات ارگانیک کشاورزی است،یادآورشد:تعاونی روستایی نیازمند حمایت های دولتی برای ترغیب کشاورز به کشت محصولات ارگانیک در صنعت کشاورزی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، اقتصاد دانش بنیان، دانش بنیان، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک