با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین وظایف دولت برای تکمیل و اجرای پروژه های حمل و نقل ریلی و نحوه تخصیص اعتبارات آن

نمایندگان مردم در خانه ملت، تکلیف دولت برای اجرا و تکمیل پروژه های حمل و نقل ریلی و چگونگی اختصاص اعتبارت به این بخش را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی شیفت سوم (یکشنبه 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با ماده 69 لایحه مذکور با 180 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 69 لایحه مذکور؛

الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای پروژه‌های حمل ونقل ریلی، دو خطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌السیر برای تامین مالی و همچنین تأمین سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) و مشارکت‌های عمومی– خصوصی، علاوه بر رشد اعتبارات حمل و نقل ریلی در بودجه سالانه، یک درصد(1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق محروم اقدام کند.

ب – اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386 به گونه ای برنامه ریزی شود که تا پایان برنامه سهم حمل و نقل ریلی حداقل به سی‌درصد (30%)‌و سهم حمل مسافر حداقل به بیست‌درصد(20%) برسد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم توسعه