با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

وظیفه دولت برای سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و ایجاد شهرک های اقماری

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و ایجاد شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه 13 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با اصل ماده 78 این لایحه با 162 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 78 لایحه مذکور دولت موظف است به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن اقدام شود.

ب- سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

ت- تهیه و اجرای طرح‌ هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

ث- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی/

برچسب ها

اخبار برگزیده، حاشیه نشینی