با موافقت نمایندگان؛

ردیف استخدامی برای دانشجو-معلمان در وزارت آموزش و پرورش تعریف شود

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را برای جذب دانشجو معلمان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه 13 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با بند (الف) و (ب) ماده 79 این لایحه موافقت کردند. این در حالی است که ماده فوق در بخش 12 و مبحث مرتبط با آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری قرار دارد.

بنابر این گزارش در بند (الف) و (ب) ماده 79 لایحه برنامه ششم توسعه کشور آمده است؛

الف- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام و هیچ اقدامی مغایر قانون و این سند صورت نگیرد.

2- تهیه نظام رتبه بندی معلمان و تدوین نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور و با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی

3- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن بعنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرایی

4- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی بویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور.

ب- سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند به منظور ارتقاء کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، در طول برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یاد شده برای جذب دانشجو معلمان در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، حقوق معلمان، سازمان برنامه و بودجه، معلمان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش وپرورش