با موافقت نمایندگان؛

سه میلیارد دلار به مقاوم سازی مدارس اختصاص داده شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف به تخصیص سه میلیارد دلار اعتبار برای افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه، 13 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بندهای ج، د و هـ ماده 79 این لایحه موافقت کردند.

در بندهای ج، د و هـ ماده 79 این لایحه آمده است:

ج- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان- بسیج دانش آموزی- سازمان دانش آموزی براساس ضوابطی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام نماید.

د- دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می‌باشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‌‌های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.

تبصره - آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت پروژه های نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجهیز و نوسازی مدارس، دیوار مدارس، طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، مدارس