اکبری تأکید کرد:

مشوق های صادراتی کارآمد عاملی برای حضور موفق در بازارهای کشاورزی منطقه

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه درآمد کشاورزان ما تنها معیشتی است، گفت: مشوق های صادراتی و افزایش کیفیت تولید عواملی برای حضور موفق دربازارهای کشاورزی منطقه به شمار می آید.

خانه ملت؛ علی اکبری درباره افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تامین نیازداخلی و برنامه ریزی جهت صادرات محصولات کشاورزی،گفت: زمانی که هزینه تولید در محصولات کشاورزی با کاهش روبرو شود؛باید با تدابیر کارشناسی شده محصول را با رعایت معیارهای استاندارهای بین المللی البته با بازاریابی بهینه به ریل صادرات رهنمون کنیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:کیفیت،بسته بندی مناسب و رعایت اصول بهداشتی بهینه ازالزامات اولیه صادرات محصولات کشاورزی است که باید با رعایت استانداردهای بین المللی عملیاتی شود تا بتوان با قدرت درفضای صادراتی محصولات کشاورزی حضور بهینه ای بعمل آورد.

وی ادامه داد:درآمد کشاورزان ما تنها معیشتی است؛بدین معنا که کشاورزان تنها می توانند با درآمد کسب شده از راه کشاورزی روزگار خود را بگذرانند و این درحالی است که می توان با اختصاص مشوقهای صادراتی درآمد معیشتی کشاورز را تبدیل به درآمدهای اقتصادی بهینه در صنعت کشاورزی کرد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد:برطبق اقتصاد مقاومتی محصولات کشاورزی بویژه محصولاتی که در سفره غذایی مردم اولویت قرار می گیرند؛باید بر طبق برنامه ریزی تولیدی بر محور تولید قرار بگیرند./

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، بیمه محصولات کشاورزی، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید داخلی محصولات کشاورزی