با موافقت نمایندگان مجلس؛

دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق های رفاه دانشجویی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند کردن یارانه ها کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 14 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با بند (هـ) ماده 81 این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت موظف به افزایش اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان از محل هدفمند کردن یارانه ها شد.

همچنین نمایندگان مجلس، به علت وجود برخی ابهامات و مشکلات عبارتی، بند (و) ماده 81 این لایحه را برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند (ه) ماده 81 این لایحه آمده است: دولت موظف است به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمند سازی یارانه‌ها بهبود و شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمکها به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای برنامه، نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پایان برنامه بخشی از یارانه مزبور را با تسهیلات بدون بهره و بلند مدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد.

در بند (و) ارجاعی آمده است: 25/0% از درآمد مشمول مالیات کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع این قانون که دارای تحصیلات دانشگاهی( فوق دیپلم و بالاتر) می باشند تحت عنوان مالیات بر آموزش کسر و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور به حساب تمرکز درآمد اختصاصی صندوق‌های رفاه دانشجویان نزد خزانه واریز نماید. مسئولیت شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ستاد هدفمندی یارانه ها، سهم سازمان هدفمندی، قانون هدفمندی یارانه ها