با موافقت نمایندگان؛

دولت مکلف به واریز حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده حداکثر طی ۳ ماه شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به واریز حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده حداکثر ظرف مدت ۳ ماه کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم (سه شنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند د ماده 86 این لایحه موافقت کردند.

در بند د ماده 86 آمده است که دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

همچنین بند هـ این ماده برای بررسی در آینده مراعی ماند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش سلامت، برنامه نظام سلامت، بهداشت وسلامت